Welkom op de website van Bureau TAKO

 

Fijn dat u een bezoek brengt aan de website van Bureau TAKO.

Bureau TAKO is gespecialiseerd in onder andere het verzorgen van gedragstrainingen aan jongeren in de leeftijdscategorie 12-23 jaar en hun ouders/ verzorgers.

Daarnaast verzorgt Bureau TAKO advies en begeleiding aan ouders/ verzorgers met vraagstukken rondom de opvoeding van hun kind(eren).
Ook wanneer ouders een hulpvraag hebben met betrekking tot het Persoonsgebonden Budget (PGB), is Bureau TAKO bij uitstek het bureau waarbij u terecht kunt voor hulp en advies.

Tot slot is Bureau TAKO gespecialiseerd in het verzorgen van voorlichtingsactiviteiten met betrekking tot maatschappelijk relevante thema's, waaronder hangjongerenproblematiek, groepsdruk en jeugdcriminaliteit.

Ons Bureau richt zich op zowel de jongeren als op de ouders/ verzorgers, dit temeer vanwege het feit dat deze partijen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en nimmer los van elkaar gezien mogen worden. Je kan immers jongeren gedragstrainingen aanbieden, maar wanneer er geen terugkoppeling plaatsvindt naar het gezinssysteem dan doet dit afbreuk aan de effectiviteit van de training.

Het logo van Bureau TAKO bestaat uit ringen. Ringen die symbool staan voor Kind en Ouder en hulpverlener. Aan de ene kant heb je het kind  met een eigen identiteit en aan de andere kant heb je de ouder/ verzorger die het kind zoveel mogelijk in de gelegenheid stelt om een eigen identiteit te kunnen ontwikkelen. De ringen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, wat symbool staat voor de relatie tussen ouder en kind. De derde ring symboliseert de hulpverlener die bijdrage levert aan het proces, waardoor ouder en kind elkaar beter leren begrijpen en zij met elkaar op een meer adequate wijze samen verder kunnen.

 

test